Tarieven

Abonnement aantal dagen per week
1 2 3 4
1ᵉ kind € 6,50 € 12,00 € 14,00 € 16,00
2ᵉ kind € 5,50 € 10,00 € 12,00 € 14,00
3ᵉ kind € 4,50 € 8,00 € 10,00 € 12,00
4ᵉ kind € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00
5ᵉ kind € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00

Overblijven zonder abonnement of op dagen buiten het abonnement kost € 1,70 per keer.

Het schooljaar bestaat uit 10 periodes van elk 4 schoolweken.
De eerste periode start na de zomervakantie, de laatste periode loopt tot de zomervakantie en kan iets korter of langer zijn.
De tarieven zijn per periode en per kind.

De kosten van de abonnementen en losse overblijf worden aan het einde van elke periode geïncasseerd.

Ruilen van dagen is niet mogelijk, bij afwezigheid vervalt de dag.
Het abonnement kan kosteloos op ieder moment gewijzigd worden.
Bij tussentijdse wijzigingen worden de genoemde tarieven naar rato berekend.

Rekenvoorbeeld

Twee kinderen hebben een abonnement, het 1e kind voor 3 dagen en het 2e kind voor 2 dagen per week.
Beide kinderen blijven eenmaal extra over zonder abonnement.
- abonnement 1e kind: € 14,00
- abonnement 2e kind: € 10,00
- 2 x losse overblijf à € 1,70: € 3,40
Het totaalbedrag voor de periode is: € 27,40