Tarieven abonnement

aantal dagen per week
1 2 3 4
1ᵉ kind € 6,50 € 12,00 € 14,00 € 16,00
2ᵉ kind € 5,50 € 10,00 € 12,00 € 14,00
3ᵉ kind € 4,50 € 8,00 € 10,00 € 12,00
4ᵉ kind € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00
5ᵉ kind € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00

De tarieven zijn per periode en per kind, in totaal bestaat een schooljaar uit 10 periodes. De eerste periode loopt van de start van het schooljaar tot eind september. De laatste periode begint op 1 juli en loopt tot de zomervakantie.

De abonnementen worden 10 maal per jaar geïncasseerd aan het begin van de maand. In september is de eerste incasso.

Een rekenvoorbeeld:
Twee kinderen blijven over, het 1ste kind 4 en het 2e kind 3 dagen per week.
Het totaalbedrag per periode is dan € 28,00 (€ 16,00 + € 12,00)

Ruilen van dagen is niet mogelijk en bij ziekte vervalt de dag. Er wordt geen restitutie gegeven als een kind één of meerdere dagen niet komt overblijven.

Bij tussentijdse wijzigingen worden de genoemde tarieven naar rato berekend.

Tarief losse overblijf

Overblijven zonder abonnement of op dagen buiten het abonnement kost € 1,70 per keer. De kosten van de losse overblijf worden na afloop van elke periode geïncasseerd.